Paj-Tynk

TYNKI GIPSOWE

Tynki gipsowe są plastyczne, łatwe w obróbce, odznaczają się dobrą przyczepnością do podłoża. Uzyskiwane dzięki nim jednowarstwowe tynki mają równe, gładkie i dość twarde powierzchnie - stanowiące doskonałe podłoże pod farby, tapety czy okładziny ceramiczne.

Prace tynkarskie dzielimy na kilka etapów:

Przygotowania:

Roboty tynkarskie należy tak zaplanować, aby tynkowanie danego pomieszczenia wykonać bez przerw, gdyż nie zaleca się, by na dużej powierzchni łączyć świeży tynk ze stwardniałym - zdarza się, że takie połączenie jest widoczne lub nawet tynk może w tym miejscu pękać. Tynkowanie można rozpocząć, gdy w pomieszczeniu zakończono prace instalacyjne, zamocowano listwy narożnikowe oraz zagruntowano wszystkie powierzchnie. Grubość zaprawy tynkarskiej powinna wynosić nie mniej niż 5 mm, a optymalna grubość tynku na równym podłożu to 8-10 mm.

Nanoszenie tynku:

Mieszanki do tynkowania maszynowego przygotowywane są w specjalnych agregatach tynkarskich, a następnie nakładane za pomocą węży i specjalnej końcówki tynkarskiej. Zaprawę nakłada się na ściany poziomymi pasami, w kierunku z góry na dół.

Wyrównywanie tynku - obróbka:

  • etap 1 - bezpośrednio po narzuceniu tynku, za pomocą łaty aluminiowej typu „h”,wyrównuje się całą powierzchnie do momentu uzyskania równej płaszczyzny,ewentualne ubytki uzupełnia się.
  • etap 2 - gdy nałożona zaprawa zacznie wiązać, ponownie wyrównuje się powierzchnię ściany łatą trapezową,co nadaje idealnie równą płaszczyzne.
  • etap 3 - na koniec wiązania zaprawy ścianę skrapia się lekko wodą i następnie wygładza jej powierzchnię gąbką. Zacieranie powierzchni umożliwia utworzone na powierzchni tynku mleczko gipsowe. Kiedy powierzchnia tynku staje się matowa, można przystąpić do jej wygładzania pacą metalową, a narożników - szpachlą powierzchniową lub kątową. Po zakończeniu tego etapu powierzchnie ścian lub sufitów pozostają równe i gładkie a po całkowitym wyschnięciu - około 30 dni gotowe są do malowania.

TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE (TRADYCYJNE)

Tynki cementowo-wapienne tzw. tradycyjne kiedyś tak jak beton, przygotowywało się na placu budowy. Teraz dla dobra wykonawców, inwestorów i samych tynków przygotowuje się je w wytwórni i dostarcza na budowę w workach. Tradycyjne przygotowywanie na budowie zaprawy tynkarskiej wymagało samodzielnego odmierzenia i mieszania poszczególnych składników. Dokładność ich dozowania była niewielka, więc jakość takich tynków nie była najlepsza. Dziś, dzięki odmierzaniu składników w fabryce, gotowe zaprawy są lepsze od przygotowywanych samodzielnie. Nie przysparzają też kłopotów wykonawcom, którzy przyrządzają je błyskawicznie według prostej recepty: wysypać z worka i wymieszać z wodą za pomoca agregatu tynkarskiego. Właściciele domów są zadowoleni z szybkiego postępu prac, a same tynki mają poprostu bardzo dobrą jakość, niezależnie od partii materiału, z jakiej pochodzą. Tynki cementowo-wapienne zgodnie z nazwą - oprócz dodatków uszlachetniających - zawierają dwa spoiwa: cement i wapno. Cement nadaje tynkowi odpowiednią twardość, natomiast dzięki zawartości wapna mają dobrą urabialność - zaprawę bardzo łatwo się przygotowuje i układa. Poza tym tynki cementowo-wapienne wypełniają dokładnie wszystkie nierówności muru, "uszczelniają" go, doskonale trzymają się podłoża, a na ich powierzchni rzadko pojawiają się pęknięcia.

Wykonujemy je w kilku etapach:

Przygotowania:

Tynkowanie można rozpocząć, gdy w pomieszczeniu zakończono prace instalacyjne, zamocowano listwy narożnikowe oraz zagruntowano wszystkie powierzchnie. niechłonne - ogranicza się jego chłonność, by woda zawarta w nakładanym tynku nie była gwałtownie odciągana z masy, oraz zwiększa przyczepność nakładanego tynku, by po wyschnięciu nie odpadł; dlatego bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże zwilża się czystą wodą

Nakładanie tynku:

Gotową zaprawe w workach wsypuje się do agregatu tynkarskiego ,który dozując wode miesza oraz nakłada za pomoca węży i pistoletu natryskowego gotową mase tynkarską.Następnie wyrównujemy cała powierzchnie przy pomocy łaty typu”H” do momentu uzyskania równej płaszczyzny.

Obróbka tynku:

Gdy tynk zaczyna wiązać zdziera się wszystkie nierowności łatą trapezową a następnie zraszając niewielką ilościa wody, zaciera się za pomocą gąbki filcowej do momentu uzyskania gładkiej powierzchni